Dos Joans davant un debat poètic : Brossa i Oliver i la polèmica sobre la poesia social

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès