Projecció del documental Benjamin Franklin, Citizen of the World (Benjamin Franklin, ciutadà del món)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès