Amb el nom clar que una vella sang dicta : homenatge a Maria Àngels Anglada : 1930-1999

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès