La filosofia de Leibniz El Discurs de MetafĂ­sica i la Monadologia

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca
|
From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès