Raimon Panikkar, la força de la llengua i la paraula creadora

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca
|
From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès