La producción extranjera sobre la Guerra Civil Española

From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès