Déu, modernitat i postmodernitat

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.cah | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès