Audició comentada de l'oratori l'Atlàntida, de Manuel de Falla, 2

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès