Qualitat de vida al final de la vida : testament vital, consentiment informat, eutanàsia i maltractament a la vellesa

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès