El determinisme geogràfic en la formació de l'esperit nacional de Catalunya

From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès