Una unitat paisatgística excepcional : el Turó Park-plaça F. Macià-Diagonal-Jardins del Palau de Pedralbes

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès