Obra poètica lectura i comentaris per l'autor a càrrec d'Oleguer Huguet

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès