Presentació del Segon Pla Estratègic, econòmic i social "Barcelona 2000"

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès