Fragment de la conferència "Els fets de maig de 1937 : dades per a la història"

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès