La historia increíble del oro español en la URSS

From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès