L'imaginari com a motor de l'acció individual i col·lectiva

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès