L'imaginari com a motor de l'acció individual i col·lectiva

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès