Gent de mar : navegants i mariners a la flota velera catalana del vuit-cents

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelon├Ęs