Relacions església-estat a l'Espanya de la postguerra

From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès