Revista d'Història de la Filosofia Catalana : presentació de la revista = Journal of Catalan Intellectual History

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès