Creació versus evolució : 156 anys després del Gran Debat d'Òxford

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès