Política i corrupció, un binomi inevitable? : a l'entorn d'El somni, de Bernat Metge

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès