Política i corrupció, un binomi inevitable? : a l'entorn d'El somni, de Bernat Metge

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès