Una visió cartogràfica de la història de Catalunya : el mapa una eina per llegir la història

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès