Presentació i projecció del film "Le mani sulla città" = Les mans sobre la ciutat

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès