Presentació de "Bathing Beauty" = Escola de sirenes : Homentage a Xavier Cugat

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès