Presentació de "Bathing Beauty" = Escola de sirenes : Homentage a Xavier Cugat

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès