Tatuaje : primera aventura de Pepe Carvalho : projecció de la pel·lícula

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès